Životní pojištění

Životní pojištění kryje rizika spojená se životem a zdravím.

Životní pojištění doporučujeme sjednat tomu, kdo je finančně závislý nebo chce zmírnit negativní dopady životní situace spojené se škodou na zdraví.

Pojištění zahrnuje 

 • smrt
 • trvalou invaliditu
 • odškodnění úrazu
 • náklady na hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení
 • závažná onemocnění, včetně trvalých následků vážné nemoci
 • pracovní neschopnosti
 • denní odškodné v případě úrazu
 • trvalé následky úrazu
 • zproštění od placení pojistného z důvodu invalidity nebo dlouhodobé péče
 • zdravotní asistenci
 • vyplácení doživotní kapitálové renty v případě invalidity

Vše poskytujeme v mnoha kombinovatelných variantách dle potřeb a požadavků.

Přehled poboček: