Zdravotní pojištění cizinců

  • zdravotní pojištění je nutnou podmínkou pro legální pobyt na území ČR
  • pojištění je určeno pro cizince, kteří žádají o povolení nebo prodloužení pobytu na území České republiky (občané třetích zemí)
  • je určeno i pro občany zemí Evropské unie, pokud jsou ve své zemi odhlášeni ze systému zdravotního pojištění
  • v návaznosti na délku pobytu je pojištění děleno na nutnou a neodkladnou péči a komplexní zdravotní péči
  • sjednává se bez spoluúčasti
  • kryje náklady na nutná ošetření ve zdravotnických zařízeních
  • široká síť smluvních zařízení
  • možnost pojistit těhotné ženy a profesionální sportovce
  • smlouva je vydána klientovi ihned po úhradě pojistného
  • pojištění lze sjednat i retroaktivně (se zpětným počátkem)

Přehled poboček: